Výrobci světelné reklamy

Měření propustnosti skel

Měření provádíme jasoměrem v laboratorní třídě přesnosti. Možné též pro měření propustnosti skel automobilů.

 

Studie rušivého osvětlení

V rámci stavebního řízení požadují stavební úřady pro povolení umístění světelné reklamy předložit studii rušivého osvětlení plánované reklamy. Výpočtem či měřením posuzujeme dopad na okolní zástavbu a bezpečnost dopravy. Výstupem je protokol s porovnámím hodnot s požadavky norem.