Výrobci a prodejci svítidel

Výpočty umělého a nouzového osvětlení

Provádíme dle nově aktualizované normy ČSN EN 12464-1 z března 2012 se všemi náležitostmi (výpočet udržovacího činitele dne TNI 360451, výpočet osvětleností povrchů prostoru, výpočet oslnění UGR…). Součástí výpočtu je stanovení optimálního intervalu výměny světelných zdrojů a čištění svítidel.

 

Měření křivek svítivosti

Měření křivek provádíme na zrcadlovém goniofotometru, výstupem z měření je eulumdat soubor potřebný pro výpočty osvětlení v programech DiaLux, ReLux, atp… Měření probíhá v provozní poloze svítidla, při kterém nedochází ke zkreslování výsledků.

 

Měření světelného toku

Provádíme měření světelného toku světelných zdrojů i celých svítidel. Měření probíhá v kulovém integrátoru.

 

Měření teploty chromatičnosti Tc

Měření teploty chromatičnosti provádíme přístrojem LMT Colorimeter C 1210. Výstupem je teplota chromatičnosti, případně trichromatické souřadnice v kolorimetrickém trojúhelníku.

 

Měření indexu barevného podání Ra

Je zejména výhodné pro dovozce LED zdrojů. Při tomto měření ověříme, zda je u LED zdrojů splněna zákonná podmínka použitelnosti světelných zdrojů pro osvětlení pracovišť Ra > 80.

 

Měření světelného spektra

Provádíme měření spektra ve viditelné části záření.

 

Měření účinnosti svítidel

Účinnost svítidla je vypočtena z integrace naměřených fotometrických křivek (výstupní světelný tok svítidla) a z toku světelných zdrojů (z údajů výrobce či z měření v kulovém integrátoru).

 

Orientační měření elektrických parametrů pro EMC

Provádíme pomocí výkonového analyzátoru Chauvin Arnoux. Je možná analýza haromnických složek proudu a měření THD. Během všech měření jsou zařízena napájena stabilizátorem Pacific SmartSource.