Normy

ČSN EN 12665
Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (2012)

ČSN EN 12464-1 
Osvětlení vnitřních pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory (2012)

ČSN EN 1837
Bezpečnost strojních zařízení -Integrované osvětlení strojů (2010)

ČSN EN 1838
Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (2000)

ČSN EN 12193
Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť (2008)

ČSN EN 13201-x
Požadavky na osvětlení – osvětlení silničních komunikací – 4 části (2005)

ČSN EN 36 0011-1 
Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení (2006)

ČSN EN 36 0011-2 
Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení (2006)

ČSN EN 36 0011-3
Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení (2006)

ČSN EN 13201 – x
Osvětlení pozemních komunikací

ČSN 36 0410 
Osvětlení místních komunikací (2007)

ČSN 36 0050 
Osvětlení v podzemí dolů (1996)

ČSN 73 4301
Obytné budovy (2004)

ČSN 36 0020-1 
Sdružené osvětlení (2007)

ČSN 73 0580-1 
Denní osvětlení budov -Část 1: Základní požadavky (1999)

ČSN 73 0580-2 
Denní osvětlení budov -Část 2: Denní osvětlení obytných budov (2007)

ČSN 73 0580-3 
Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol (1994)

ČSN 73 0580-4 
Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (1994)