Projektanti a architekti

Návrhy a výpočty osvětlení

Provádíme dle nově aktualizováné normy ČSN EN 12464-1 z dubna 2012 se všemi náležitostmi (výpočet udržovacího činitele dne TNI 360451, výpočet osvětleností povrchů prostoru, výpočet oslnění UGR…). Součástí výpočtu je stanovení optimálního intervalu výměny světelných zdrojů a čištění svítidel.

Studie denního osvětlení a oslunění

Nabízíme vypracování studie denního osvětlení a oslunění.

 

Studie rušivého osvětlení

V rámci stavebního řízení požadují stavební úřady pro povolení umístění světelné reklamy předložit studii rušivého osvětlení plánované reklamy. Výpočtem či měřením posuzujeme dopad na okolní zástavbu, výstupem je protokol s porovnámím hodnot s požadavky norem.

Vizualizace

V rámci výpočtu umělého osvětlení je možné provést i vizualizaci prostoru se zakomponovaným vlivem umělého osvětlení. Kontrasty jasů renderovaných fotografií odpovídají realitě. Renderování probíhá v pravých či nepravých barvách, ve výstupu je možné zobrazit vypočtené hodnoty osvětlenosti.