Konference „Světlo v praxi 2017“ se koná letos poprvé a METROLUX je jejím odborným partnerem.

Pokud potřebujete znát novinky ze světa světelné techniky, tedy pokud navrhujete interiéry kanceláří, průmyslových či obchodních prostor nebo veřejných budov, představujeme Vám akci, která Vám v osmi odborných přednáškách přinese nejdůležitější informace v LED osvětlení. Zaměřili jsme se především na parametry LED svítidel, návrhy umělého osvětlení s LED, řízení osvětlovacích soustav s LED, posouzení oslnění v soustavách s LED, jejich energetickou náročnost, měření umělého osvětlení a také problematiku tzv. blikání LED svítidel. Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Strategie veřejného osvětlení

V rámci dotačního programu vypsaného ministerstvem pro místní rozvoj nabízí firma METROLUX městům a obcím následující služby:

  1. Přípravu žádosti o dotaci.
  2. Vypracování zadávacích podmínek pro uchazeče o vypracování strategických materiálů pro oblast veřejného osvětlení.
  3. Účast v komisích v rámci výběrového řízení.
  4. Vypracování koncepčních materiálů STRATEGIE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v rámci tohoto dotačního programu.

školení pro krajské hygienické stanice

I v tomto roce pokračujeme v pořádání odborných přednášek na půdě KHS na následující témata:

  1. měření osvětlení na pracovištích
  2. posouzení osvětlení v osvětlovacích soustavách
  3. denní a sdružené osvětlení

Školení jsou zaměřena na příklady a ukázky z praxe. Školení provádí Ing. Tomáš Sousedík a Ing. Filip Košč.

Podpora

Společnost Metrolux se zabývá službami v oblasti osvětlení. Nabízí měření osvětlení, studie denního osvětlení a proslunění, posouzení stávajícího stavu osvětlovacích soustav, příprava a vyhodnocení výběrových řízení na osvětlení a odborné konzultace v oboru osvětlení. Na trhu působí již 12 let a její služby jsou v oboru světelné techniky nejkomplexnější v České republice.

Podpora marketingového oddělení Continue reading

Jasová kamera

Od října 2015 pracujeme s novou jasovou kamerou. Jasová kamera slouží k měření jasů úseků komunikací třídy M. Díky speciálnímu objektivu a software je rovněž možné stanovit činitel oslnění UGR v interiérech.

Dosud se míra oslnění dokládala pouze výpočtem (např. Dialux). Výstup z jasové kamery lze rovněž použít pro posouzení jasových poměrů reklamního zařízení při analýze rušivého osvětlení.

Chomutov

Směrovali jsme svítidla na novém fotbalovém stadionu v Chomutově. Zde máte možnost nahlédnout, jak směrování probíhalo.