Světlo v praxi se stává vzdělávacím programem společnosti METROLUX

Od 1. ledna 2018 je Světlo v praxi vzdělávacím programem společnosti METROLUX, která nabízí služby v oblasti osvětlení a již od roku 2008 pořádá vzdělávací kurzy pro hygienické stanice, stavební úřady a Policii ČR a podporuje zájem studentů středních a vysokých škol o obor světelné techniky.

Na otázku, proč k takové změně došlo, odpovídá přímo majitel společnosti METROLUX Ing. Tomáš Sousedík:

„Rozhodnutí o tom, že si vzdělávací část projektu Světlo v praxi, tedy veškeré projekty související se vzděláváním (projekt Z praxe do škol, workshopy), podporou vzdělávání (soutěže Diplomová a Bakalářská práce roku 2018) nebo podporou vývoje v oblasti osvětlování (Novinka roku 2018), bylo vlastně velmi praktické.

Již dlouhodobě spolupracujeme s některými vysokými školami elektrotechnickými, s úřady a také s projektanty a architekty. Máme velmi kvalitní zaměstnance, kteří mohou čerpat z již více než 10 letých zkušeností v oboru a mají velmi dobrý přehled o výrobcích a dovozcích, o technologiích a novinkách, i o potřebách jednotlivých uživatelů osvětlovacích soustav. Navíc u workshopů spolupracujeme i s několika partnerskými firmami právě proto, aby si účastníci odnesli co nejvíce poznatků z praxe.

Společnost METROLUX je i nadále odborným partnerem konference Světlo v praxi, která se bude konat každý rok na přelomu září/října v Praze.“

Konference „Světlo v praxi 2017“ se koná letos poprvé a METROLUX je jejím odborným partnerem.

Pokud potřebujete znát novinky ze světa světelné techniky, tedy pokud navrhujete interiéry kanceláří, průmyslových či obchodních prostor nebo veřejných budov, představujeme Vám akci, která Vám v osmi odborných přednáškách přinese nejdůležitější informace v LED osvětlení. Zaměřili jsme se především na parametry LED svítidel, návrhy umělého osvětlení s LED, řízení osvětlovacích soustav s LED, posouzení oslnění v soustavách s LED, jejich energetickou náročnost, měření umělého osvětlení a také problematiku tzv. blikání LED svítidel. Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Strategie veřejného osvětlení

V rámci dotačního programu vypsaného ministerstvem pro místní rozvoj nabízí firma METROLUX městům a obcím následující služby:

  1. Přípravu žádosti o dotaci.
  2. Vypracování zadávacích podmínek pro uchazeče o vypracování strategických materiálů pro oblast veřejného osvětlení.
  3. Účast v komisích v rámci výběrového řízení.
  4. Vypracování koncepčních materiálů STRATEGIE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v rámci tohoto dotačního programu.

školení pro krajské hygienické stanice

I v tomto roce pokračujeme v pořádání odborných přednášek na půdě KHS na následující témata:

  1. měření osvětlení na pracovištích
  2. posouzení osvětlení v osvětlovacích soustavách
  3. denní a sdružené osvětlení

Školení jsou zaměřena na příklady a ukázky z praxe. Školení provádí Ing. Tomáš Sousedík a Ing. Filip Košč.

Podpora

Společnost Metrolux se zabývá službami v oblasti osvětlení. Nabízí měření osvětlení, studie denního osvětlení a proslunění, posouzení stávajícího stavu osvětlovacích soustav, příprava a vyhodnocení výběrových řízení na osvětlení a odborné konzultace v oboru osvětlení. Na trhu působí již 12 let a její služby jsou v oboru světelné techniky nejkomplexnější v České republice.

Podpora marketingového oddělení Continue reading

Jasová kamera

Od října 2015 pracujeme s novou jasovou kamerou. Jasová kamera slouží k měření jasů úseků komunikací třídy M. Díky speciálnímu objektivu a software je rovněž možné stanovit činitel oslnění UGR v interiérech.

Dosud se míra oslnění dokládala pouze výpočtem (např. Dialux). Výstup z jasové kamery lze rovněž použít pro posouzení jasových poměrů reklamního zařízení při analýze rušivého osvětlení.

Chomutov

Směrovali jsme svítidla na novém fotbalovém stadionu v Chomutově. Zde máte možnost nahlédnout, jak směrování probíhalo.