Montážní a stavební firmy

Měření umělého a nouzového osvětlení

Výstupem jsou protokoly pro kolaudaci. Měření provádíme přístrojem v laboratorní třídě přesnosti. Přístroj má velmi přesné přizpůsobení V-λ křivky, díky kterému je možné měřit LED svítidla jakékoliv teploty chromatičnosti.

Měření oslnění UGR

Provádíme měření oslnění UGR pomocí jasového analyzátoru. Měření probíhá v reálných podmínkách, které vystihují skutečnost výrazně přesněji než výpočet (skutečné naměřené jasy povrchů, skutečné jasy svítidel).

Měření jasů

Například reklamních zařízení (osvětlené billboardy, LED obrazovky,…), zda nepřekračují limity specifikované v ČSN EN 12464-2. Dále provádíme měření jasu komunikací. Všechna měření provádíme precizním jasovým analyzátorem. Výstupem je protokol o měření s vypočtenými požadovanými hodnotami a s grafickým barevným zobrazením rozložením jasů.

 

Měření denního osvětlení

Provádíme ověření, zda prostory odpovídají požadavkům, specifikovaných ve ČSN EN 730580. Výstupem je protokol s vyznačenými hodnotami činitele denní osvětlenosti.

 

Revize elektro