Města a obce

Výběrová řízení

Příprava technické části zadání pro výběrová řízení týkající se osvětlení (veřejné osvětlení, osvětlení škol, sportovišť a dalších veřejných objektů). Účast v komisích při výběrových řízeních. Posouzení nabídek uchazečů po technické stránce.

Strategické materiály

Vypracování koncepčních materiálů pro veřejné osvětlení. Generel veřejného osvětlení obsahuje tyto části:

  1. základní plán veřejného osvětlení (architektonicko-urbanistická a světelná studie)
  2. plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení.
  3. standardy veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení

Nabízíme vypracování pasportu veřejného osvětlení dle platné legislativy, případně aktualizaci stávajícího pasportu VO.

Měření osvětlení

Provádíme měření osvětlení jak pro kolaudační účely tak pro posouzení stávajícího stavu. Nabízíme měření umělého osvětlení v interiérech, měření osvětlenosti a jasů komunikací, osvětlení přechodů a měření rušivého osvětlení.