Investoři

Světelný audit

Sestává z posouzení stávající osvětlovací soustavy, výpočtu či měření příkonu a vyčíslení provozních nákladů. Návrh nové osvětlovací soustavy s výpočtem doby návratnosti investice. Výpočet spotřeby nové osvětlovací soustavy provádíme dle metodiky, kterou předepisuje norma ČSN EN 15193.

 

Posouzení nabídek osvětlení

Provádíme nezávislé posouzení projektů osvětlení včetně porovnání pořizovacích a provozních nákladů.

 

Technické konzultace

Posouzení např. vzorku svítidel, zda odpovídá předložené či požadované specifikaci.

 

Výběrová řízení

Technické konzultace v rámci přípravy a průběhu výběrového řízení.

 

Měření osvětlení

Posouzení stavu osvětlovací soustavy, nezávislé kontrolní měření, například po instalaci nové osvětlovací soustavy, zda odpovídá parametrům požadovaných investorem.


Elektroprojekty 

Revize elektro