Autorizace

Provádíme certifikované měření umělého a denního osvětlení, měření jasu a měření hluku. Certifikát způsobilosti vydaný Českou metrologickou společností je k dispozici na našich stránkách.